W dniu 24.06.2019 r. została podpisana Umowa prewencyjna pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sp. Akcyjna a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach:  Nr 1246/2019/PZU/10/Kraków.

Nazwa zadania prewencyjnego zgodnie z umową:  "Zakup Sprzętu specjalistycznego na szpitalny oddział ratunkowy". Zakup sprzętu specjalistycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy- zakup 2 sztuk łóżek na intensywną terapię SOR/KIT.

Szpitalny Oddział Ratunkowy- w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zakup 2 szt. Łóżek wprowadzi znaczące zmiany dla codziennego funkcjonowania oddziału.

Łóżka te będą gwarantować bezpieczeństwo pacjentom a zastosowane innowacyjne technologie wspomogą codzienną pracę personelu.