Realizacja zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

9 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją pokrzywdzenia przestępstwem pomiędzy

 

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

a

Ministrem Sprawiedliwości.

 

Zadanie polega na zakupie środków ochrony osobistej (fartuchy barierowe, rękawiczki chirurgiczne, czepki, maski, ochraniacze na buty, płyny do dezynfekcji) niezbędnych do zabezpieczenia dla personelu medycznego biorącego udział w walce z pandemią koronowirusa COVID – 19 oraz zakupie sprzętu medycznego (ciśnieniomierze oraz termometry bezdotykowe). Zakupione środki oraz sprzęt medyczny pozwolą na sprawne prowadzenie akcji ratunkowych w pełnym zakresie, możliwość wykonywania wszystkich niezbędnych zabiegów i diagnostyki, z zachowaniem wysokich standardów obsługi pacjenta. Podniesie jakość wykonywanych usług dla chorych oraz szybsze udzielenie pierwszej pomocy medycznej ofiarom przestępstw domowych, pobić oraz wypadków drogowych.

 

Całkowity koszt zadania 300 000,00 zł

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 297 029,00 zł

Termin realizacji do 31.12.2020 roku.