Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

„Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” - Program priorytetowy nr 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • kwota dofinansowania na podstawie umowy nr 1147/18 z dnia 27.12.2018 roku zawartej pomiędzy PZOZ, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach : 6 605 519 zł w tym środki WFOŚiGW – 792 662,28 ZŁ, środki NFOŚiGW – 5 812 856,72 zł,

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu termomodernizacji sześciu budynków kompleksu głównego szpitala tj. czterech budynków oznaczonych literami A, B, C i D oraz łączników między tymi budynkami E i F. Każdy z budynków posiada inną funkcję. Budynek A to tak zwany „blok łóżkowy” w którym mieszczą się oddziały szpitalne. W budynku C znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, Stacja Dializ oraz trakt porodowy. Budynek B to budynek diagnostyczno-zabiegowy (blok operacyjny, pracownia diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, centralna sterylizatornia i apteka szpitalna). W budynku D znajdują się poradnie specjalistyczne i administracja.

Projektowany zakres termomodernizacji budynków obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych kondygnacji piwnic, termomodernizację ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, termomodernizację stropodachu budynku i wymianę i uzupełnienie stolarki okiennej.

Okres realizacji: styczeń 2019 roku – grudzień 2020 roku.