Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwota dofinansowania - 6 399,94 zł.

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

W dniu 10.11.2022 r. została podpisana Umowa  Nr 22/ZBIiCD.3120.27.2022 o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców pomiędzy Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Przedmiotem umowy jest finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy.

Dofinansowanie wynosi 100% - 388 987,50 zł.  

Dofinansowanie informatyzacji w zakresie integracji TOPSOR z HIS.

Kwota dofinansowania - 50 000,00 zł.