Zakup w ramach działań służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID – 19

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach realizuje zadanie: „Zakup w ramach działań służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID – 19” w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/ lub pediatrii) RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Beneficjentem projektu jest Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.

W ramach zadania zakupione zostaną zakupiony sprzęt medyczny: respirator – szt.8, kardiomonitor anestezjologiczny – szt.3, przyłóżkowy aparat RTG – szt.2, pompa strzykawkowa – szt.3, bronchfiberskop z wyposażeniem – szt.1, , wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem – szt.2, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakażonych – szt. 2, kardiomonitor przenośny – szt. 5, ssak mobilny – szt.7 , pulsoksymetr – szt.20.


Wartość ogółem 1 310 370,00
Wydatki kwalifikowane 1 310 370,00
Wnioskowane dofinansowanie 1 100 000,00
Środki własne 210 370,00