Zakup sprzętu medycznego

Na podstawie umowy prewencyjnej nr 59/2023/PZUZ/20/Kraków z dnia 31.05.2023 r., zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sp. Akcyjna a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, w tym:

 • rolki do przesuwania pacjentów - 8 szt.,
 • wózki siedzące transportowe ręczne - 5 szt.,
 • osłona tarczycy RTG – kołnierz Classic - 8 szt.,
 • garsonka ochronna RTG - 1 szt.,
 • pasy do unieruchomienia pacjenta - 6 par.

Dofinansowanie zakupu wyposażenia Poradni Urologicznej

Na podstawie umowy prewencyjnej nr 2795/2022/PZUSA/10/Kraków, zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sp. Akcyjna a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 26 121,00 zł z przeznaczeniem na zakup:

 • pistoletów do biopsji stercza (2 szt.),
 • przystawek do biopsji stercza (3 szt.),
 • przystawek do nefrostomii (2 szt.). 

 

 

Opaska życia - z myślą o bezpieczeństwie

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 września 2020 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i zmniejszenia liczby wypadków na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych/Oddziałach, redukcji transmisji zakażeń i innych otrzymał Opaski Życia i Opaski COVID 19 zakupione przez PZU w ramach Funduszu Prewencyjnego służące do zdalnego monitorowania parametrów życiowych pacjentów.

Opaska życia - czym jest, jak działa? Urządzenie do teleopieki (opieki zdalnej) określane jest w różny sposób, najczęściej używane są takie nazwy jak: opaska życia, opaska telemetryczna, opaska ratunkowa, opaska medyczna, smartband dla seniora. Urządzenie to pozwala na stały monitoring osoby chorej czy starszej, która mieszka samotnie lub przez określony czas w ciągu dnia przebywa sama. Opaska wykorzystuje współczesne osiągnięcia technologiczne, wymaga od opiekunów posiadania urządzenia ze stałym dostępem do Internetu.

Urządzenie to używane jest najczęściej przez starsze, samotne osoby, u których stan zdrowia może w każdej chwili się pogorszyć. Używanie opaski wiąże się z ponoszeniem stałych kosztów.

Jak wygląda opaska życia?

Opaska życia przypomina kształtem zegarek zakładany na rękę. Zwykle wykonana jest z silikonu, który nie podrażnia skóry i nie wywołuje uczuleń. W zależności od marki urządzenia opaska posiada jeden lub więcej przycisków oraz gniazdo micro USB potrzebne do podłączenia ładowarki. W środku urządzenia znajduje się:

 • karta SIM,
 • czujniki tętna i temperatury,
 • detektor upadku,
 • moduł GPS,
 • komunikator głosowy,
 • bateria.

Opaska życia wymaga regularnego ładowania (zwykle co 2-3 doby). W zależności od producenta opaski są wodoodporne (użytkownik może nie ściągać jej w czasie kąpieli czy prysznica), częściowo wodoodporne (użytkownik musi ściągnąć ją na czas kąpieli, ale może myć w niej ręce czy zmywać naczynia) lub też całkowicie nieodporne na działanie wody i wilgoci. Producent powinien także określić zakres temperatur, w jakich opaska sprawnie pracuje.

Jak działa opaska życia?

Urządzenie obsługiwane jest z poziomu aplikacji mobilnej lub platformy internetowej, gdzie należy skonfigurować dane dotyczące użytkownika opaski i jego opiekuna. Aplikacja obsługiwana jest przez opiekuna, który musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu. Dane opiekuna przesyłane są do centrum monitoringu, o ile producent zapewnia taką możliwość. Sama opaska posiada zwykle diody, które informują o rozładowanej baterii czy uruchomieniu przycisku SOS. Nad prawidłowym użytkowaniem opaski czuwa opiekun i on jest odpowiedzialny za jej działanie. Wszelkie pomiary i czynności dokonywane przez opaskę oraz stan naładowania baterii odczytujemy za pomocą aplikacji.

Jakie funkcje posiada opaska życia?

Główną funkcją opaski jest wzywanie pomocy w przypadku upadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Opaska życia posiada przycisk SOS: po jego naciśnięciu opaska łączy się z telefonem opiekuna, czasami także z centrum monitoringu. Wbudowany komunikator głosowy pozwala opiekunowi lub dyspozytorowi nawiązać rozmowę z użytkownikiem opaski, zapytać o jego stan i sytuację. Jeśli użytkownik opaski nie odpowiada, opiekun lub dyspozytor wzywają ambulans ze względu na prawdopodobne zagrożenie życia. Opaska życia dokonuje pomiarów tętna, temperatury skóry czy nawet ilość wykonanych w danym okresie kroków. Wbudowany moduł GPS pozwala szybko zlokalizować użytkownika opaski, dzięki czemu opiekun czy ratownicy będą mogli dotrzeć do niego w jak najkrótszym czasie. W niektórych opaskach pojawia się taka funkcja jak alarm przypominający o zażyciu leków.

 

"Zakup Sprzętu specjalistycznego na szpitalny oddział ratunkowy"

W dniu 24.06.2019 r. została podpisana Umowa prewencyjna pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sp. Akcyjna a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach:  Nr 1246/2019/PZU/10/Kraków.

Nazwa zadania prewencyjnego zgodnie z umową:  "Zakup Sprzętu specjalistycznego na szpitalny oddział ratunkowy". Zakup sprzętu specjalistycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy- zakup 2 sztuk łóżek na intensywną terapię SOR/KIT.

Szpitalny Oddział Ratunkowy- w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zakup 2 szt. Łóżek wprowadzi znaczące zmiany dla codziennego funkcjonowania oddziału.

Łóżka te będą gwarantować bezpieczeństwo pacjentom a zastosowane innowacyjne technologie wspomogą codzienną pracę personelu.