Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - przekazany sprzęt

Darowizny rzeczowe

 1. W dniu 04.10.2017 r. PZOZ w Starachowicach otrzymał lokalizator do naczyń krwionośnych szt. 1.

 2. W dniu 21.03.2018 r. WOSP przekazał szpitalowi Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTOREAD wraz z wyposażeniem. Wartość 13770,00 zł.

 3. W dniu 19.06.2019 r. oddział pediatrii w szpitalu w Starachowicach otrzymał od WOŚP 10 leżanek Aster o wartości 19 990,00 zł.

 4. W dniu 15.07.2019 r. Oddział Neonatoligii dostał 2 Lampy do fototerapii na statywie, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu szt.1, fotele leżanka szt.4 oraz 2 plafony świetlny z logotypem WOŚP za zawieszenia w szpitalu.

 5. W dniu 16.07.2019 r. na Oddział neonatologii został przekazany Kardiomonitor Philips Effica CM150 wraz z wyposażeniem.

 6. W dniu 04.09.2019 r. został przekazany 1 Inkubator zamknięty do intensywnej terapii noworodka.

 7. W dniu 23 kwietnia 2020r. zostały przekazane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dary dla Szpitala w Starachowicach - 3 szt. Kardiomonitory. WOŚP w ramach pomocy w akcji zwalczania epidemii koronawirusa przekazał również 2000 szt. maseczek chirurgicznych i 75 szt. przyłbic.

 8. W dniu Na oddział dziecięcy naszego szpitala trafił 1 kardiomonitor do nadzorowania pracy małych serduszek, na oddział anestezjologii i intensywnej terapii trafiły 2 kardiomonitory, natomiast maseczki i przyłbice zostały przekazane personelowi całego szpitala.

 9. W dniu 28.04.2020 r. WOŚP podarował naszemu szpitalowi 5 łóżek szpitalnych serii Evario z materacem.

 10. W dniu 05.06.2020 r. dostał szpital z Fundacji Zestaw diagnostyczny typ Lumify .

 11. W dniu 23.09.2021 r. Oddział Położniczo-Ginekologiczny otrzymał dodatkowo 7 Foteli z funkcją leżanki dla matek karmiących.

 12. W dniu 16.05.2023 r. Oddział Neonatologiczny otrzymał Airvo 3 Junior wraz z niezbędnym osprzętem.
 13. W dniu 09.08.2023 r. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał inkubator do wewnętrznego transportu noworodka, respirator, nawilżacz z układem automatycznej regulacji temperatury, kardiomonitor z modułem kapnometrii oraz dwie pompy strzykawkowe.
 14. W dniach 20.09.2023, 2.10.2023 i 3.10.2023 r. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne otrzymało automatyczny system do posiewu krwi, urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej (MALDI TOF), system automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC) z urządzeniem do oznaczani lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi. 

 

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i ofiarność.