Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - przekazany sprzęt

Darowizny rzeczowe przekazane w czasie pandemii

 1. W dniu 04.10.2017 r. PZOZ w Starachowicach otrzymał lokalizator do naczyń krwionośnych szt. 1.

 2. W dniu 21.03.2018 r. WOSP przekazał szpitalowi Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTOREAD wraz z wyposażeniem. Wartość 13770,00 zł.

 3. W dniu 19.06.2019 r. oddział pediatrii w szpitalu w Starachowicach otrzymał od WOŚP 10 leżanek Aster o wartości 19 990,00 zł.

 4. W dniu 15.07.2019 r. Oddział Neonatoligii dostał 2 Lampy do fototerapii na statywie, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu szt.1, fotele leżanka szt.4 oraz 2 plafony świetlny z logotypem WOŚP za zawieszenia w szpitalu.

 5. W dniu 16.07.2019 r. na Oddział neonatologii został przekazany Kardiomonitor Philips Effica CM150 wraz z wyposażeniem.

 6. W dniu 04.09.2019 r. został przekazany 1 Inkubator zamknięty do intensywnej terapii noworodka.

 7. W dniu 23 kwietnia 2020r. zostały przekazane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dary dla Szpitala w Starachowicach - 3 szt. Kardiomonitory. WOŚP w ramach pomocy w akcji zwalczania epidemii koronawirusa przekazał również 2000 szt. maseczek chirurgicznych i 75 szt. przyłbic.

 8. W dniu Na oddział dziecięcy naszego szpitala trafił 1 kardiomonitor do nadzorowania pracy małych serduszek, na oddział anestezjologii i intensywnej terapii trafiły 2 kardiomonitory, natomiast maseczki i przyłbice zostały przekazane personelowi całego szpitala.

 9. W dniu 28.04.2020 r. WOŚP podarował naszemu szpitalowi 5 łóżek szpitalnych serii Evario z materacem.

 10. W dniu 05.06.2020 r. dostał szpital z Fundacji Zestaw diagnostyczny typ Lumify .

 11. W dniu 23.09.2021 r. Oddział Położniczo-Ginekologiczny otrzymał dodatkowo 7 Foteli z funkcją leżanki dla matek karmiących.

 12. W dniu 14.11.2022 r. szpital otrzymał Inkubator transportowy z IF szt.1 oraz HFNC szt.1 z przeznaczeniem na Oddział Neonatologiczny.

 13. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wkrótce otrzyma automatyczny system do posiewu krwi, urządzenie do identyfikacji mikroorganizamów metodą spektrometrii masowej (MALDI TOF), system automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC), urządzenie do oznaczani lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi. 

 

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i ofiarność.